Hvorfor er det så få jenter i IT-bransjen?

Publisert i Aftenposten, 15 mai 2015

De vanlige forklaringen, som jeg ikke tror på, er kvinnenes manglende interesse for teknologi. Å akseptere slike påstander blir en selvoppfyllende og selvforsterkende profeti. Vi bør heller snakke positivt om de mange sidene av IT og andre teknologifag som har sterk appell til kvinner.

Jeg kommer fra tidligere Jugoslavia, og der er det like mange kvinner som menn i IT bransjen og teknologi generelt. Det er fordi der må kvinner, akkurat som menn, kjempe om de jobbene som betaler godt nok til å kunne leve av. De har ikke råd til stereotyper som at kvinner ikke kan matte eller ikke liker data.

Jeg tror hovedforklaringen her er at vi ikke formidler rundt IT på en måte som relevant for kvinner. Fag som matte og IT er attraktive, svært kreative og allsidige fag, der alle kvinner kan finne en spesialisering de vil like og mestre. For eksempel, liker man struktur, liker man algebra og algoritmer. Liker man kunst, liker man geometri og CAD. Liker man språk, liker man logikk og programmering.

Enda viktigere, de mest spennende og etterspurte oppgavene fremover, i nesten alle bransjer, kommer til å involvere sterkt innslag av IT. IT brukes i dag som inngang til forretningskritiske og godt betalte jobber innen alle sektorer. IT-baserte prosjekter legger grunnlaget for samfunnsendring i frivillig, offentlig og privat sektor, og er derfor attraktive for kvinner med samfunnsengasjement.

Det er mange flere argumenter for hvorfor flere kviner bør velge IT: Kvinner ønsker jobber som gir en forutsigbar, fleksibel og god karriere, og da er IT et bra valg. Kvinner ønsker allsidighet i oppgavene sine, og IT er veldig mye bedre enn sitt rykte også her. Med IT er det lett å flytte på seg, og man stivner ikke til i yrket sitt, siden man må fortsette å lære hele livet. IT bransjen trenger flere gode prosjektledere og ledere, og kvinner er gode på dette. Og snart skjønner også norske styrer nødvendigheten av å ha et godt teknologisyn for strategisk toppledelse.

Hva kan gjøres for å få flere?

Vi trenger et mangfold av synlige kvinnelige rollemodeller i bransjen. Vi må bryte ned nerde-stereotypene som demotiverer kvinnene. Vi må formidle at IT jobbene er familievennlige og sosiale. Vi må vise frem flere dimensjoner av IT yrker i sine positive sider: kreativitet, allsidighet, globale samfunnsperspektiver, estetikk, samarbeid. Vi må bli bedre på målrettet rekruttering av kvinner både til IT studier og til IT jobber. Vi må formidle bedre rundt hva IT jobber egentlig innebærer, og vi må lære kidsa å kode, jenter som gutter.