Dette er menneskene som får deg til å tenke og handle på andre måter enn det du ellers ville ha gjort gjennom digitale medier.

http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/de-25-mest-innflytelsesrike-pa-internett-i-norge/3423353677.html