Foredrag #5

Livslang læring fra 0 til 100?

I foredraget vil jeg snakke om:

 1. Kunnskapens halveringstid, og 2000-år gamle utdanningsmodeller
 2. Hva kan vi lære fra Ghengis Khan?
 3. Hva skal vi lære barna våre? 
 4. Hva skal vi gjøre med de som er ferdige med utdanning?
 5. 21. century skills og selvledelse
 6. Alle yrker får nye verktøy – og alle yrker glir fremover
 7. Tverrfaglighet er ikke et valgfag, og læringsvilje er ikke aldersbestemt
 8. Fire viktige leksjoner fra sykepleiere og helsefagarbeidere
 9. Eksempler på innovasjon gjennom arbeid, og eksempler på god deling av slik ny kunnskap
 10. Læring bør være for alle – top-down og bottom-up læring
 11. Hvorfor sliter folk med digital læring, og hva kan vi gjøre med det?
 12. Hvis du synes det er dyrt å satse på læring, tenk på hva det koster å la være!

Optimal lengde er 45 minutter for foredraget, og 15 minutter for Q&A i etterkant. Tematikken kan utvides eller kuttes, og foredraget kan skreddersys på tid og fokus og eksempler.