Jentene trengs i teknologiske fag

– Det kan ikke sies for mange ganger; jenter trengs i teknologifagene! Samfunnet må øke innsatsen for å motivere jenter til å velge å bli ingeniør og teknolog, sier president i NITO Trond Markussen.

 

https://www.nito.no/aktuelt/2017/3/-jentene-trengs-i-teknologiske-fag/