— Hvis IT er en blyant som skal koste minst mulig og du har outsourcet hele veien. Hvilke muligheter har du da for å skjønne hva det teknologiske skifte betyr for egen business?

Torbjørn Larsen er mannen som for to år siden fikk “Norges mest krevende IT-jobb”som IT-direktør for Nav. Larsen skulle rydde opp i Navs mislykkede IT-satsning, der 12 IT-systemer og 340 undersystemer skulle digitaliseres. Siden august 2015 har han jobbet med å ta etaten gjennom en digital transformasjon, der mye av jobben har handlet om å vite hva som skal gjøresin-house og hva som skal bli outsourcet.

Viktig å forstå mulighetene og truslene i markedet

Hvis store deler av arbeidet blir outsourcet mener Larsen at man ikke vil forstå mulighetene og truslene selskapet står overfor. Ved å ha in-house kompetanse vil man ha en bedre forestilling av hvor selskapet skal, og hvilken kompetanse man bør ha innad i virksomheten.

— Hvis kjerneprosessene dine trenger digitalisering, da trenger du in-house kompetanse. Hvormye, er en annen diskusjon.

Man skal aldri sette bort noe man ikke skjønner

Larsen forklarer videre at man må vite hva som skal lages, om man må kjøpe det eller om man skal lage det selv. Med det som utgangspunkt må man finne ut av hvordan man skal bruke markedet.

Skal man derimot outsource, er det en fordel at outsourcingen skjer på de behovene som sammenfaller med mange andres behov.

— Da tenker jeg på kommersielle løsninger som er stort sett ferdig. Skytjenester som i stigende grad er konfigurerbare modelldrevne.

Ifølge Larsen er en god huskeregel å aldri sette bort noe man ikke skjønner.

IT-direktøren skal bruke over to milliarder på å effektivisere det Nav leverer i dag, men han skal også være med på å omskape deler av velferdsstaten med nye digitale løsninger.

— Nå dreier vi vår tenking til hvordan vi skal bygge plattformen. Vi skal kjøpe flere løsninger i markedet, men færre timer. Er det kreative problemløsninger og timer som skal til, skal vi komme tettere på med egne folk, men også der skal vi kjøpe spisskompetanse. Det skal vi gjøre sammen for å bygge en informasjonsplattform som en del av vår nasjonale infrastruktur.

Denne episoden er spennende fordi:

I denne episoden vil du lære:

Vil du høre mer om ledelse, teknologi, innovasjon og endringer? Sjekk ut podkasten `De som bygger det nye Norge` i samarbeid med Silvija Seres.