Du kan ikke utrede deg til å forstå fremtiden og den digitale transformasjonen. Noen ganger må du også handle forteller samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Ketil Solvik Olsen er 2. nestleder i FrP og samferdselsminister. Det gir han ansvaret for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportsamferdsel i hele landet; et felt der det kommer til å skje store endringer i årene fremover.

Dette er samtaleemne under podkast-episoden til ‘De som bygger det nye Norgemed Silvija Seres‘.

Selvkjørende fremtid

– Vi skal lage et lovverk nå som skal gjøre det mulig å teste autonome kjøretøy i Norge som gjør at du kan begynne på et lukket område og etter hvert ta med passasjerer hvis det er snakk om en buss, forteller statsråden.

Han forteller videre at samferdselsdepartementet ønsker å legge til rette for autonome, altså selvkjørende biler, busser, brøytebiler på Gardermoen eller trekkvogner på havner. Solvik Olsen tror imidlertid ikke at dette vil føre til mindre jobber, heller fler.

– Hva skjer med den norske sjømannen med automatiske havner? Jeg tror det blir enda flere som kommer til å jobbe med dette systemet med å administrere og programmere. Ting blir heller ikke vedlikeholdsfritt og de trenger ikke være på jobben klokken 4 om natten for å ta imot et skip, forteller han om fremtidens havnemuligheter.

– Vi effektiviserer og automatiserer noen oppgaver, men det genererer enormt mye mer etterspørsel etter ting. Vi kan løse enda flere problemer. Det er ikke sånn at når vi bare får løst de problemene vi holder på med nå så er jobben gjort. Klarer vi å automatisere transportsektoren og klarer vi å bruke mer teknologi i helsevesenet så kan du løse enda fler av hverdagsutfordringene våre samt redde enda flere liv, forteller han.

Skal legge til rette

Samferdselsministeren forteller at politikerne må være med på å lage regelverk som gir næringslivet spillerom og at det skal være rom for å mislykkes.

– Du må selvsagt ha grundige prosesser og være bevist på hva du gjør, men du må også noen ganger kunne ta en sjans uten å ha fire streker under alle svar. Du klarer ikke utrede deg til å forstå alt som skjer i fremtiden. Det handler om å være forberedt og legge til rette og peke ut retninger. Om du lykkes tre av fire ganger er det så fall fantastisk, forklarer han.

Norske fordeler

Når det gjelder fordelene Norge har i omstillinger trekker han frem tillit og de relativt flate strukturene.

– Fordelene våre er at vi er et relativt lite land med høy tillit, kort vei fra arbeidstaker til arbeidsgiver og arbeidsmarkedet og det politiske. Ser du på norsk skipsfartsnæring og norsk oljenæring så ser du folk som jobber på gulvet og kan sine oppgaver, men som har kort vei opp til ledelsen.

– Når du ser på olje- og gassnæringen vår så er det ikke bare å stikke et sugerør ned i bakken og pompe opp oljen. Det er høyteknologi uten like. Der vi var på samme nivå som England for noen år siden er vi nå totalt overlegne. Og det tror jeg har noe med dynamikken i arbeidsmarkedet å gjøre, sier han

Dette er spennende fordi:

I denne episoden vil du lære: